HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day Photo Shooting

In Work by Jack ChanLeave a Comment

上星期為 HSBC 2016 運動會拍攝的一些照片分享。當天陽光非常猛烈,我們攝影師的皮膚都曬傷了。看到匯豐員工上下一心,爭取佳績,團隊士氣高昂,非常鼓舞。最後的大合照亦有幸被邀置身其中,非常榮幸,感覺做了一天匯豐的員工。

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 - Hong Kong

HSBC Sports Day 2016 – Hong Kong

Leave a Reply